Vennootschap - VAA - Voordelen alle aard.

 

De voordelen van alle aard die u geniet via uw vennootschap
naar aanleiding van uw functie als bedrijfsleider zijn fiscaal gezien:

Optie 1: in uw persoon privé te belasten als loon (op te nemen loonfiche 281.20)
+ onderworpen aan sociale bijdragen
+ een verworpen uitgave (via aangifte vennootschapsbelasting) voor de vennootschap;
van 17% (brandstof betaling door bedrijfsleider) of 40% (brandstof betaling door vennootschap).

of

Optie 2; door u persoonlijk terug te betalen aan uw vennootschap.

De waardering is voor een aantal voordelen vastgelegd bij KB.> Auto ter beschikking van de zaak.

   Het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen (auto) wordt berekend volgens:
   > de cataloguswaarde (+ opties en werkelijk betaalde BTW)
   > de CO2-uitstoot van de auto
   > de referentiewaarden gram, naargelang brandstof benzine - diesel - elektrisch - andere
   > de correctie leeftijdscoëfficiënt: inschrijving van 0 tot 12 maanden = 1
                                                             inschrijving van 13 tot 24 maanden = 0,94
                                                             inschrijving van 25 tot 36 maanden = 0,88
                                                             inschrijving van 37 tot 48 maanden = 0,82
                                                             inschrijving van 49 tot 60 maanden = 0,76
                                                             inschrijving meer dan 60 maanden = 0,70
   > er is een minimum VAA op jaarbasis:
     - minimum 2020 =  1.360,00
     - minimum 2021 =  1.370,00

   Toepassing van volgende formules naargelang type auto voor berekening VAA:

   VAA 2021 - Formule Diesel:
   Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 -84)]% x 6/7 x leeftijdscoëfficient.

   VAA 2021 - Formule Benzine, full hybride, fake hybride, LPG en CNG:
   Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 -102) x 0,1)]% x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt.

   VAA 2021 - Formule Elektrisch/waterstof en echte plug-in hybrides (diesel en benzine):
   Catalogusprijs x 4% x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt.

   Formules te moeilijk ... we berekenen het voor u, bezorg de aankoopfactuur en inschrijving van de auto,
   zo beschikken we over de nodige gegevens.

> Bestelwagen ter beschikking.

   Het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bestelwagen wordt berekend volgens:
   > de kosten van werkelijk gebruik
   > aantal km privaat op jaarbasis

> Multimediavoordelen.

   VAA voor abonnementen (inclusief BTW):
   > VAA 2020 - Abonnement Telefoon of Smartphone (gsm): 48,00 per jaar.
   > VAA 2020 - Abbonement Internet: 60,00 per jaar.

   VAA per toestel (inclusief BTW):
   > VAA 2020 - 1 toestel smartphone (gsm): 36,00 per jaar.
   > VAA 2020 - 1 toestel PC: 72,00 per jaar.
   > VAA 2020 - 1 toestel Laptop: 72,00 per jaar.
   > VAA 2020 - 1 toestel Tablet: 36,00 per jaar.

> Elektriciteit - Verwarming.
   
   > VAA 2020 - Elektriciteit bedrijfsleider - 1.030,00 jaarforfait.
   > VAA 2020 - Verwarming bedrijfsleider - 2.060,00 jaarforfait.

   > VAA 2021 - Elektriciteit bedrijfsleider - 1.030,00 jaarforfait.
   > VAA 2021 - Verwarming bedrijfsleider - 2.080,00 jaarforfait.

   Zij de jaarlijkse energiekosten lager dan deze jaarforfaits dan kan u de facturen beter privé houden en niet laten facturereren op de vennootschap.