UBO-register.

Info:

> Het UBO-register is een centraal register van de uiteindelijke begunstigden van in BelgiĆ« opgerichte vennootschappen
   en vergelijkbare juridische entiteiten. (BV - NV - VZW - andere).
   De uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke personen met een toereikend eigendomsbelang
   of zeggenschap over de vennootschap.

> Volgende informatie is te verschaffen:
   Naam, geboortedatum, adres, nationaliteit en percentage van het gehouden belang.

 

        
   
    
                                                        "Ultimate Benifical Owners".

     De verplichte registratie in het UBO-register is een nieuwe wettelijke maatregel
     in de strijd tegen het witwassen van geld.

     Via het UBO-register wordt ook het aandeelhouderschap/bestuur bekend voor de overheid,
     financiĆ«le instellingen, bepaalde beroepsbeoefenaars (notaris/advocaat/boekhouder) ...

 


      Informatieverplichting.

> De verplichting om de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap aan het register over te maken,
   rust op de leden van het bestuur.

> De gegevens moeten jaarlijks worden bijgewerkt en tussentijdse wijzigingen moeten binnen de maand worden doorgegeven.

> Het UBO-register kan u raadplegen via het portaal MyMinfinPro of via de website:
   www.finances.belgium.be/nl/_ (tabblad E-services, UBO-register).