Tarieven - Ereloon.


Ons ereloon is een maatwerk op basis van taken die zijn afgestemd op uw dossier, zo betaal je nooit teveel.

Deze taken worden in een opdrachtbrief met takenlijst vooraf in samenspraak vastgelegd.

Door optimale informatisering, bieden wij een transparant ereloon, in functie van de grootte,
complexiteit en het aantal te verwerken documenten.

  Standaard hebben we tarieven die zijn gekoppeld aan vaste taken zoals de opmaak of indiening van een BTW-Aangifte, Aangifte
     Personenbelasting - Vennootschapsbelasting, verwerken van Investeringen (Afschrijvingstabel), Jaarrekening en vele andere taken.

  Aanvullend is er een variabel deel voor het inboekwerk, in verhouding tot het aantal te verwerken documenten.
     Dit bedrag passen we na twaalf maanden aan op basis van de werkelijke workload.

Zo hebben we een transparant en eerlijk Tarief.

Het is belangrijk dat u uw documenten correct en tijdig aanlevert.

 

 


    
                    

                                Een goede boekhouder is een bedrijfskost die je ruimschoots terugverdient.

                   Met een maatwerk-ereloon op basis van taken afgestemd op uw dossier, betaal je nooit teveel.

 


      Info

> Onze erelonen zijn onderworpen aan 21% BTW, deze BTW kan u terugvorderen via uw BTW-Aangifte.

> Onze erelonen vormen voor uw fiscaal dossier aftrekbare beroepskosten wat voor u resulteert in minder belastingen.