Hoe de jaarlijkse belastinglast verlagen?

Voor het einde van het belastingjaar kan je gebruik maken van verschillende aftrekposten om zo de belastinglast te verminderen:

> Als zelfstandige kan je een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) afsluiten. De betalingen tijdens het jaar vormen een aftrekbare beroepskost.
> Pensioensparen kan tot maximaal 980,00 euro of 1.260,00 euro. Fiscale aftrek via invullen belastingaangifte.
> Een fiscale aftrek (woonbonus) is mogelijk voor kapitaal- & intrestaflossingen van een hypothecaire lening.
   Het betreft leningen voor de eigen woning, die de kredietnemer in principe zelf betrekt.
   Afhankelijk van in welk jaar de lening werd gesloten kan u genieten van een bepaald woonbonusstelsel.
> Is de gezinswoning afbetaald en zijn er geen plannen om opnieuw te lenen voor verbouwingen, dan kan je een fiscaal levensverzekeringscontract
   afsluiten om zo belasting te besparen in vervanging van de fiscale voordelen die er waren via het woonkrediet.
> Giften vanaf 40,00 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Let op: Je geniet van een belastingvoordeel maar je moet de (extra) uitgaven wel betalen.
            Met een succesvol bedrijf heb je natuurlijk winst met als gevolg, belastingen betalen.
            Een goede boekhoudkundige en fiscale optimalisatie zullen meehelpen om de belastingdruk te verminderen.

 

        
    Doe aan voorafbetalingen.

Om onaangename verrassingen te vermijden kan je best belasting voorafbetalen.
De belasting in verband met de beroepsinkomsten (zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijfsleiders) is principieel onderworpen aan een vermeerdering of
belastingverhoging van 2,25 % gemiddeld voor Aanslagjaar 2020.
Deze vermeerdering kan je ontwijken door voldoende vooraf te betalen.

> Betaal je ten laatste op 10/04/2019    voordeel 3,00 %
> Betaal je ten laatste op 10/07/2019    voordeel 2,50 %
> Betaal je ten laatste op 10/10/2019    voordeel 2,00 %
> Betaal je ten laatste op 20/12/2019    voordeel 1,50 %

                            "Op basis van tussentijdse resultaten begroten wij de te verwachten winst voor onze klanten.
                 Zo komen wij tot een raming van de vooraf te betalen belastingen voor het nog lopende boekjaar."

 

 


      Vennootschappen.

> Betaal een premie voor de groepsverzekering (IPT).
   Ben je actief in een vennootschap, dan kan de winst worden verlaagd door een zo groot mogelijke premie groepsverzekering te laten betalen door de vennootschap.
   De premies vormen voor de vennootschap een aftrekbare kost, binnen de zogenaamde 80%-regel.
   Voor de berekening van de 80%-regel neem je individueel de brutolonen, eventueel te verhogen met de belastbare voordelen alle aard zoals VAA bedrijfswagen,
   telefoon, elektriciteit, verwarming enz.
   De premies vormen een extra-legaal pensioen voor de bedrijfsleider, uitgedrukt in een jaarlijkse rente.
> Ook bijdragen vrij aanvullend pensioen (VAPZ) laten betalen door de vennootschap is mogelijk.