Hoe start je een Eenpersoonszaak.

Wat is een eenpersoonszaak?

Een eenpersoonszaak is een persoon die in eigen naam een zelfstandige activiteit uitoefent om winsten te verkrijgen.
Vrij beroep: mogelijk resulteer je onder vrij beroep en zal je geen winsten maar baten verkrijgen (dokter, advocaat, architect ...).
De inkomsten van een eenpersoonszaak zijn belastbaar onder toepassing van de tarieven van de personenbelasting.
De eenpersoonszaak moet zijn werkelijke beroepskosten bewijzen of kan opteren voor het kostenforfait indien de
werkelijke kosten lager zijn.

Bedrijfsleiders: een zelfstandige bedrijfsleider is geen eenpersoonzaak, hij/zij zal inkomsten behalen uit de exploitatievennootschap.

Maak een afspraak voor de opstart van uw zelfstandige activiteit en breng volgende documenten mee:

> Identiteitskaart & pin-code.
> Nummer bankrekening zaak.
> Telefoonnummer, e-mail & website.

Stappenplan:

[1] Inschrijving KBO (aanvraag ondernemingsnummer):
     - Via online-applicatie ondernemingsloket doen wij een aanvraag tot het bekomen van uw ondernemingsnummer.
     - We selecteren uw activiteiten en vermelden de aanvangsdatum opstart.
     - De naam van uw vestigingseenheid mag verschillend zijn van uw persoonlijke naam.

[2] Aanvraag activatie BTW (indien uw activiteit onderworpen is aan BTW-plicht):
     - BTW-kwartaalaangever.
     - BTW-maandaangever.
     - BTW-vrijstelling, kleine onderneming. (niet bouw, horeca).

[3] Aansluiting sociaal verzekeringsfonds:
     Tegen het einde van elk kwartaal zal je als zelfstandige sociale bijdragen moeten betalen,
     afhankelijk van een in te schatten netto belastbaar jaarinkomen (zie tabel sociale bijdragen homepage).
     - Aansluiting hoofdberoep.
     - Aansluiting bijberoep (document of loonfiche bezorgen, geldig als bewijs hoofdberoep loontrekkende).

[4]  Boekhouddossier:
     - Opdrachtbrief.
     - Fiscale volmacht.
     - Aanmaak volmacht taxonweb.
     - Documenten witwaswetgeving.

[5] Verzekeringen:
     We kunnen u adviseren inzake de beroepsverzekeringen met fiscale impact waaronder het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

 

             Kleinschalige ondernemingen met weinig risico kunnen het best opstarten als eenpersoonszaak.

                        "Snelle opstart - meest eenvoudige ondernemingsvorm".
  Maak een afspraak & kom langs ... je ondernemingsnummer heb je de volgende dag ...

  
> We regelen de inschrijving KBO, BTW-activatie & aansluiting sociale kas aan vast tarief van 75,00 euro incl. 21% BTW.
                                              
            > Bij de aanvraag ontvangt u van het Ondernemingsloket een betaalverzoek van 89,50 euro vrij van BTW,
                                             voor de inschrijving KBO (Kruispuntbank Ondernemingen).

 


      Boekhouding.

Bezorg iedere maand uw ontvangsten en/of verkoopfacturen samen met uw aankoop- kostenfacturen & bankuittreksels beroepsmatige rekening.

Zo wordt uw boekhouding periodiek bijgewerkt waarbij we een maandelijks overzicht verstrekken van uw 'opbrengsten /kosten'.

U kan alle documenten ook digitaal aanleveren zodat we deze digitaal kunnen verwerken.

Het tarief of ereloon die we hanteren is afhankelijk van de taken die in uw dossier van toepassing zijn en worden vooraf besproken.

Communicatie:

Bezorg uw telefoonnummer, gsm & e-mail zodat we u steeds kunnen bereiken.