Disclaimer - Gebruik website.

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN

Boekhoudkantoor Peel Ingel / Warandestraat 14 - 8470 Gistel
BE 0679.188.951

INHOUD WEBSITE / MATERIAAL - AANPRAKELIJKHEID

De informatie en de documenten die via onze website ter beschikking gesteld worden, zijn van algemene aard
en zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal,
boekhoudkundige of juridisch advies.

Om een specifiek bedrijfs- of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd ons kantoor contacteren.

De inhoud van de website is steeds vatbaar voor wijzigingen waardoor we de volledigheid of tijdloosheid
van de informatie en het materiaal op onze website of waarnaar wordt verwezen, niet kunnen garanderen.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op onze website, verzaakt de gebruiker
aan elke klacht of verhaal tegenover boekhoudkantoor Peel Ingel betreffende het gebruik van de gegevens
of de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die u zou lijden en die het gevolg is van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van onze website.

We leveren inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie bij te werken. Als u onjuistheden vaststelt,
kan u met ons contact nemen. We zulle alle meldingen zo snel mogelijk behandelen en de informatie aanpassen
wanneer het nodig mocht blijken.

De gebruiker zal onze website gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:
Beveiligings- en gebruiks gerelateerde zaken aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen of beschadiging.
De gebruiker zal geen virussen, adware, spyware, wormen of ander kwaadwillige codes verspreiden via onze website.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website bevat teksten,beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen,
merken en logo's, die eigendom zijn van Boekhoudkantoor Peel Ingel en/of derden.

Het is derhalve niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via onze website aangeboden
informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen
aan derden.
De documenten en/of berekeningen die gedownload kunnen worden zijn een creatie van Boekhoudkantoor
Peel Ingel waarbij de gebruikers zich verbinden, de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
te respecteren en niets te ondernemen, ook niet onrechtstreeks, dat hieraan afbreuk kan doen.
We machtigen de gebruiker enkel en alleen om de gegevens, documenten of berekeningen van onze website
te kopiƫren of af te drukken voor eigen, niet-commercieel gebruik en met uitdrukkelijk verbod van enig ander
gebruik.
We behouden ons recht, om alle maatregelen te treffen die de aantasting verhinderen of om daar een einde
aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd.

ALGEMEEN

Door gebruik te maken van onze website aanvaardt de gebruiker de voorwaarden voormeld.
We kunnen onze disclaimer op elk moment aanpassen, de meest actuele disclaimer is te allen tijde
raadpleegbaar op onze website.

 

                                                                                       

                                                                                                      Boekhoudkantoor Peel Ingel - Disclaimer