Communicatie.

Onze communicatie zorgt voor een zakelijk betekenisvol contact & berust op een tijdsplanning.

Het is aangewezen dat we alle klanten snel kunnen contacteren, bezorg ons volgende gegevens:

> Adres van vestiging/uitbating of verschillende vestigingen.
> Telefoonnummer bedrijf & privĂ©.
> GSM-nummer.
> Zakelijke e-mail.
> Website.

Breng ons op de hoogte bij wijzigingen.

Tijdsplanning:

Afhankelijk van indieningsdata BTW, belasting of andere fiscale verplichtingen dienen we tijdig te beschikken over alle nodige documenten.

Bezorg ons steeds:
> Betaalbewijzen BTW & rekeninguittreksel BTW.
> Betalingen belasting (voorafbetalingen) & saldo (Aanslagbiljet belasting).
> Betalingen sociale bijdragen.
> Opname nieuwe lening/leasing: Contract en aflossingstabel.
> Huurbetalingen & huurhernieuwing + huurcontract.
> Einde jaar: Voorraadopname / Laatste uittreksel met saldo bank / Openstaande facturen klanten & leveranciers / jaaroverzicht loonstaat personeel.


 

        
   Contactgegevens Accountancy Peel Ingel:

   > Adres         Warandestraat 14 - 8470 Gistel
    > Telefoon     059/27.67.70
    > Mail            info@peel.be
    > Web           www.peel.be


                                      Communicatie is van wederzijds belang.
             Doe er zelf je voordelen mee door effectief te communiceren.