Bouwsector.

Hoewel de activiteiten van onze klanten verschillende beroepen of domeinen omvatten hebben we tal van dossiers/ondernemingen
die actief zijn in de bouwsector waar we door de jaren heen veel ervaring hebben verworven en gedreven kunnen meepraten.

Deze zelfstandige sector is zeer ruim waaronder installateurs centrale verwarming, loodgieters, elektrotechnisch installateurs, zonnepanelen,
schrijnwerkers, vloerleggers, schilders, toeleveranciers bouwmaterialen enz.

Zo kunnen wij u op het vlak van BTW & BELASTINGEN maar evenzeer inzake het correct opstellen van facturen of offertes,
winstmarges & winstberekeningen adviseren.

Enkele vragen die aan bod komen:
> Wanneer kan u 6 % BTW aanrekenen of factureren onder BTW verlegd medekontraktant?
> Werken aan een gebouw deels privé, deels beroepsmatig gebruik, hoe moet er gefactureerd worden?
> Werd uw kostprijscalculatie voldoende afgewogen tegenover uw verkoop of werkprestatie?
> Welke winstmarges zijn van toepassing op uw verwerkte materialen en wat is uw aanrekenbaar uurloon uit werkprestatie?
> Wat is de uurloonkost van uw personeel en wat met meer of minder personeel?
> Is het toelaatbaar om met onderaannemers te werken?
> Overzicht lopende leningen & mogelijkheid tot een bijkomend krediet.
> Overzicht van lopende investeringen en fiscale implicatie bij aankoop en/of verkoop van een investering.
> Is het zinvol om op het einde van het jaar bijkomende investeringen te doen en wat is de gebruiksduur/afschrijving?
> Kan je belastingkorting genieten onder vorm van investeringsaftrek?
> Is uw winst fiscaal geoptimaliseerd en zijn er nog belastingbesparingen mogelijk?

 

         


         Vele klanten uit de bouwsector waarderen onze kennis en ervaring en beschouwen ons als een partner met meerwaarde voor hun activiteit.
   
    
                                           "Meepraten over de bouw is voor ons als vanzelfsprekend".

               Heb je een project en zijn er een aantal vragen of weet je niet hoe correct te factureren, we bespreken het met toegevoegde waarde.

 


      Winstberekening.

Van Omzet tot belastbare winst & belasting of hoe een dossier wordt samengesteld:

> Wat is uw belastbare winst na aftrek beroepskosten & hoeveel belastingen of sociale bijdragen staan daar tegenover?
> Is er een toekenning mogelijk voor de meewerkende echtgenote?
> Hoe werd het beroeps- privégebruik van de personenwagen fiscaal ingebracht?
> Wat is het bedrag van de intresten over verschillende leningen die beroepskosten zijn & welk kapitaal staat nog terug te betalen.
> Wat is de evolutie inzake omzet / kosten / winst in vergelijking met vorige jaren.
> Advies inzake bedrag raming voorafbetaling belasting voor het nieuwe of lopende jaar.
> Advies inzake bedrag raming sociale bijdragen voor het nieuwe of lopende jaar.