Minimale bezoldiging bedrijfsleider.

Een voorwaarde om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten is de toekenning van een
minimale bedrijfleidersbezoldiging.

> Minimale bezoldiging aan minstens 1 bedrijfsleider (natuurlijk persoon) ten laste van het resultaat boekjaar = 45.000,00 euro.

Toch lagere bezoldiging van 45.000,00 euro?

> De bezoldiging moet minimaal gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap.
   (niet van toepassing voor eerste 4 belastbare tijdperken voor kleine vennootschappen).

Hoogste bezoldiging Fiscale winst vennootschap Verlaagd tarief  
45.000,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
80.000,00
40.000,00
22.000,00
18.000,00
15.000,00
Ja
Ja
Neen
Ja
Neen
Wat komt in aanmerking als bezoldiging van de bedrijfsleider ten laste van het resultaat?

> de bruto bezoldiging.
> voordelen van alle aard, belastbaar in de personenbelasting.
> tantièmes (toekenning winstverdeling) ten laste van het boekjaar.
> in bezoldiging geherkwalificeerde huur en huurvoordelen.

 

        
    
                            "Afhouding bedrijfsvoorheffing & voorwaarden verlaagd tarief".

             Het is aangewezen om te berekenen of een hogere bezoldiging toekennen aan
          minstens één bedrijfsleider belastingvoordeel voor de vennootschap kan opleveren.
   Kan je genieten van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting en ontwijk je de extra heffing?

    We berekenen ook de in te houden bedrijfsvoorheffing en het netto dat u persoonlijk toekomt.

   Bezoldigingen die u toekomen zijn dus onderworpen aan de tarieven van de personenbelasting
                                             en sociale zekerheidsbijdragen.

 


      Van BRUTO bezoldiging naar NETTO bezoldiging.

Van de bruto bezoldiging moet bedrijfsvoorheffing worden afgehouden.

De te betalen bedrijfsvoorheffing is een inhouding op uw bruto bezoldiging in de vorm van een voorschot
op de belasting van uw beroepsinkomen en zal worden verrekend via uw belastingberekening (Aanslagbiljet).

> Bruto bezoldiging = beroepskost op te nemen in boekhouding vennootschap.

> Bedrijfsvoorheffing = betaling ingehouden belasting door vennootschap aan Ontvangkantoor.

> Netto bezoldiging = deel dat u toekomt na afhouding bedrijfsvoorheffing.

 

     Ga terug naar belastingen uitgelegd.