Belasting PB - Tarieven.

 

De progressieve tarieven personenbelasitng zijn hoog in vergelijking
tot de meeste van de ons omringende landen.

De tarieven zijn van toepassing op de inkomsten van de natuurlijke personen
zoals belastbare winsten of baten eenpersoonszaken, bezoldigingen bedrijfsleiders, particulieren.

Let op, er zijn belastingverminderingen via de belastingvrije sommen en andere aftrekposten
die de uiteindelijk te betalen belasting heel wat lichter maken.

Bij voldoende voorafbetalingen of ingehouden bedrijfsvoorheffing kan je mogelijk
via het te ontvangen Aanslagbiljet een belastingteruggave in uw voordeel hebben.

 > Progressieve tarieven personenbelasting - AJ 2021 - INK 2020.

   - Belastbaar inkomen is te verdelen naargelang de inkomenschijven waarop telkens het percentage is toe te passen per schijf.

Inkomen
van
Inkomen
tot
Max. Inkomen
per schijf
Percentage
Tarief PB
0,00 13.440,00 13.440,00 25%
13.440,00 23.720,00 10.280,00 40%
23.720,00 41.060,00 17.340,00 45%
boven 41.060,00      
       

   Voorbeeld:

   Belastbaar inkomen = 30.000,00 euro
   13.440,00 x 25% = 3.360,00
   10.280,00 x 40% = 4.112,00
     6.280,00 x 45% = 2.826,00
    -------------                -------------
   30.000,00              10.298,00
   Inkomen                  Belasting

   - Het resultaat van deze belasting is te verminderen met de belasting op de belastingvrije sommen en andere fiscale aftrekposten.
   

> Belastingvrije sommen - AJ 2021 - INK 2020.

   - Uit de onderstaande tabel kan je de belastingvrije som samenstellen waarop dan een belastingvermindering wordt toegepast.

gewoon basisbedrag 8.990,00
verhoging voor 1 kind 1.630,00
verhoging voor 2 kinderen 4.210,00
verhoging voor 3 kinderen 9.430,00
toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar 610,00
alleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap 1.630,00


   - Afzonderlijk barema belastingvermindering op belastingvrije som.

van tot Max. per schijf Tarief PB
0,00 9.450,00 9.450,00 25,00 %
9.450,00 13.440,00 3.990,00 30,00 %
13.440,00 22.400,00 8.960,00 40,00 %
22.400,00 41.060,00 18.660,00 45,00 %
41.060,00     50,00 %

   Voorbeeld:

   2 kinderen ten last waarvan 1 kind jonger dan 3 jaar.

   Belastingvrije som = 8.990,00 + 4.210,00 + 610,00 = 13.810,00 totaal belastingvrije som.

     9.450,00 x 25% = 2.362,50
     3.990,00 x 30% = 1.197,00
        370,00 x 40% =    148,00
      ------------                ------------
   13.810,00              -3.707,50 belastingvermindering.

> Saldo belasting na belastingvermindering (belastingvrije sommen).

   Voorbeeld:

   - Belasting 10.298,00 (-) 3.707,50 belastingvermindering = 6.590,50 eindbelasting, na verrekening belastingvermindering.
     (ook andere aftrekposten verminderen de uiteindelijke belasting zoals de aftrek op pensioensparen op aftrek woning).