Belasting PB - Autokosten eenpersoonszaak - Aftrek.

 

De aftrek van de beroepsmatige autokosten in de zelfstandige eenpersoonszaak
moeten worden beperkt door:

1) Beperking van het percentage beroepsgebruik op basis van drie methodes.

2) Fiscale beperking in functie brandstoftype en CO2-uitstoot door toepassing van volgende formule:

120% - (0,5% x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO2-uitstoot)

De coëfficiënt volgens brandstoftype auto:
Dieselwagens = 1
Benzinewagens = 0,90

Het resultaat van de bewerking wordt afgetopt tot maximaal 100% en bedraagt minimaal 50%.

   

Doe je voordeel en koop een auto aan met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

Let op: Inzake BTW is er een maximale BTW-aftrek van 50% op personenwagens ook al is het beroepsdeel mogelijk hoger!

    

Hieronder berekening met een voorbeeld, je zal merken dat de fiscaal aftrekbare kosten
heel wat lager liggen dat de werkelijke uitgaven.


 > Eerst dienen de kosten personenwagen te worden herleid in functie van het privé en het beroepsgebruik.

   Er zijn drie methodes (niet geldig voor leasingwagens):

   1) Gedetaillleerde rittenadministratie = registratie van alle beroepsmatige verplaatsingen.

   2) Semiforfaitaire formule = beroepsgebruik gelijk aan 100% min percentage privégebruik berekend met volgende formule:
       (afstand woon-werk x 2 x 200 werkdagen + 6.000 andere privékilometers / totale afstand op jaarbasis) x 100%

   3) Vast forfait van 35% = vast 35% enkel van toepassing onder bepaalde voorwaarden.

   In praktijk wordt de semiforfaitaire formule (2) het meest toegepast (kan enkel voor één personenwagen).

   Voorbeeld:

   16.000 km  (= 100%)    jaarbasis
           - 0 km  (= -0%)       woon-werk (Aantal km x 2 x 200 forfaitaire werkdagen)
   - 6.000 km  (= 37,5%)   privé (Forfaitair minimaal 6.000 km privégebruik)
   ---------------
   10.000 km  (= 62,5%)    beroepsmatig
   

> Vervolgens is er een fiscale beperking in functie van de brandstof en de CO2-uitstoot.

   Formule: 120% - (0,5% x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO2-uitstoot)   Resultaat minimaal 50% maximaal 100%

   Coëfficiënt: Dieselwagens = 1    Benzinewagens = 0,90    

   Voorbeeld: Golf GTI 2.0 TDI   /   Diesel   /   CO2-uitstoot 120g/km

   Eerste beperking was 62,5% beroep.

   Tweede beperking:
   
   Toepassing gegevens in formule:    120% vast - (0,5% vast x 1 diesel x 120 CO2) = 60%

   Stel jaarlijkse kosten (incl. afschrijving) zijn 8.000,00 euro x 62,5% = 5.000,00 beroep x 60% beperking fiscaal = 3.000,00 euro beroepsmatig fiscaal aftrekbare kosten.

> Conclusie.
   
   - Je kan best een auto aankopen met een lage CO2-uitstoot.
   - Afhankelijk van het aantal km afgelegd op jaarbasis en beperking CO2-uitstoot zullen de beroepsmatig fiscaal aftrekbare autokosten
     heel wat lager liggen dan de werkelijk gedane uitgaven!