BTW-Aangifte.

 

Veel zelfstandige ondernemingen laten hun BTW-Aangifte indienen door ons kantoor.
We bezorgen u het saldo aan BTW en adviseren wanneer toepasbaar om BTW-voorschotten te betalen.

Gebruik bij betaling het juiste BTW banknummer en verwar dit niet met het banknummer voorafbetalingen belastingen.

Bij een BTW-tegoed doen we een aanvraag tot terugbetaling.
Uw bankrekening moet vooraf worden meegedeeld aan de BTW-Administratie.


> BTW-betalingen.

   Doe uw BTW betaling telkens voor de 20ste volgend op het voorbije kwartaal of maand.
   Je kan steeds BTW-voorschotten betalen zodat het (kwartaal) saldo kleiner wordt.
   Bezorg ook steeds al uw BTW-betalingen zodat we daar kennis van hebben en het juiste BTW-saldo kunnen berekenen.

> Terugbetalingen BTW.

   Mocht er een BTW-tegoed zijn dan wordt dit automatisch overgedragen naar het volgende aangiftetijdvak.
   Een aanvraag om terugbetaling kan enkel bij een tegoed van 400,00 euro, tenzij aan het einde van het jaar bij een tegoed van 50,00 euro.
   Uw BTW-Aangifte waaruit een tegoed blijkt moet tijdig ingediend zijn en er mogen geen niet-betwiste openstaande schulden zijn.
   (zoals BTW-schulden, directe belastingen, RSZ, bepaalde verkeersboetes ...)

> BTW-Rekeninguittreksel.

   Bezorg steeds uw BTW-rekeninguittreksel die u kan downloaden via uw 'MyMinFin'.
   Je kan inloggen via uw kaartlezer/identiteitskaart.
   Het is belangrijk dat we beschikken over uw BTW-rekeninguittreksel zodat we het BTW-saldo in uw boekhouding kunnen verifiëren.
   

> BTW vrijstellingsregeling.
   
   Indien uw dossier onder de vrijstellingsregeling BTW valt mag ja aan klanten geen BTW aanrekenen en is er steeds
   een clausule op uw verkoopfacturen op te nemen:
   'Kleine onderneming - vrijgesteld van BTW, Art. 56,2 BTW-Wetboek'.

   Let op:
   > Jaarlijkse BTW-Listing is in te dienen (lijst opgave jaarlijkse omzet per BTW-plichtige klant).
   > Koop je goederen/diensten binnen Europa aan van een ander land dan België, ontvang je van de EU-leverancier een
      factuur zonder BTW (toepassing BTW verlegd) maar moet je een bijzondere BTW-Aangifte indienen om zo de verschuldige BTW te betalen.
   > Bij overstap van kwartaalaangever naar vrijstellingsregeling verlies je geheel of gedeeltelijk de BTW-aftrek op vroegere investeringen
      en zal je BTW moeten terugbetalen via de opmaak van een herziening.