BTW-Aangifte

Indienen van een BTW-Aangifte (Intervat) kan pas na het bijwerken van uw boekhouding.

> Bijna alle ondernemingen zullen BTW aanrekenen in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid en moeten om de drie maanden
   of per kwartaal een BTW-Aangifte indienen. Sommige beroepen hebben geen BTW-plicht. (bijv. artsen of verplegers).
   Meestal zal u dat niet zelf doen maar hierbij op onze dienstverlening rekenen.
   Bezorg daarom iedere maand uw boekingsdocumenten (facturen & bankuittreksels) zodat uw boekhouding tijdig kan worden bijgewerkt.
   Maandelijkse BTW-Aangiften zijn verplicht bij een jaaromzet boven 2.500.000,00 euro.
   Als kleine onderneming kan je opteren voor een BTW-vrijstellingsregeling bij een jaaromzet van maximaal 25.000,00 euro. (kan niet voor bouw & horeca).

> Indien je opteert voor de vrijstellingsregeling mag je geen BTW aanrekenen en vermeld je volgende clausule op uw verkoopfacturen:
   (Vrijgesteld van BTW, Art. 56,2 BTW-Wetboek)
   Voordeel is dat je geen BTW-Aangiften moet indienen (wel jaarlijks een BTW-Listing met opgave van de jaaromzet).
   Nadeel is dat je geen BTW kan recupereren op de aankoop- of kostenfacturen.
   (bij investeringen kan dat best wel een groot bedrag aan BTW zijn die je dan niet kan terug ontvangen).

> Wat bij overstap van kwartaalaangever naar vrijstellingsregeling.
   Dan verlies je geheel of gedeeltelijk de BTW-aftrek op vroegere investeringen en zal je BTW moeten terugbetalen via een herziening.

 

        
         
> Indienen BTW-Aangiften en betalingen dienen tijdig te gebeuren, telkens voor de 20ste volgend op het voorbije kwartaal of de maand.

                            Veel zelfstandige ondernemingen laten hun BTW-Aangifte indienen door ons kantoor.
                         We bezorgen u het saldo aan te betalen BTW en adviseren BTW-voorschotten.
            Gebruik hierbij het juiste BTW banknummer en verwar dit niet met voorafbetalingen belastingen.

                                     Bij een BTW-tegoed doen we een aanvraag tot terugbetaling.
                         Uw bankrekening moet vooraf worden meegedeeld aan de BTW-Administratie.

 


      BTW-betalingen of terugbetaling.

> BTW-betalingen.
   Deze dienen te gebeuren, telkens voor de 20ste volgend op het voorbije kwartaal. Indien er voor dit kwartaal een saldo aan BTW
   is vermeld op de BTW-Aangifte in VAK 71 adviseren we ook om BTW-voorschotten te betalen.
   Voorschot BTW: Er is nog één verplicht decembervoorschot BTW, te betalen voor 20 december.

   Bij een maandelijkse BTW-Aangifte is de BTW iedere maand voor de 20ste te betalen en is er een voorschot bij de laatste aangifte
   van het kalenderjaar.
   Voorschot BTW: BTW-Aangifte november, betaling saldo voor 20 december + een verplicht decembervoorschot BTW,
   te betalen voor 20 december.

> Aanvraag tot terugbetaling BTW.
   Een eventueel BTW-tegoed is enkel terugbetaalbaar wanneer het saldo hoger is dan 615,00 euro (1e/2e/3e kwartaal) of
   hoger dan 245,00 euro (4e kwartaal).
   Voor BTW-maandaangiften is een tegoed terugbetaalbaar wanneer het saldo hoger is dan 1.487,36 euro en het gaat om
   de BTW-Aangifte m.b.t. de laatste maand van elk van de eerste drie kalenderkwartalen.

> BTW-rekeninguittreksel.
   Bezorg dit BTW-rekeninguittreksel steeds bij de ontvangst ervan zodat wij uw BTW-saldo kunnen nazien en of het in
   overeenstemming is met het saldo in uw boekhouddossier.
   Bezorg ook steeds al uw BTW-betaalbewijzen zodat wij deze correct kunnen verwerken of afpunten in uw dossier.
   Laattijdige BTW-Aangiften of BTW-betalingen zullen aanleiding geven tot aanrekening van intresten en een BTW-boete.