Bouwsector - verlaagd Tarief BTW 6% - verklaring op factuur.

 

Het verplicht attest van 6% werd vervangen door een standaardverklaring
op te nemen op de factuur.

Uw klant beschikt over een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd BTW-Tarief te betwisten.
Doet hij dit niet, dan ben je als aannemer beschermt wanneer nadien zou blijken dat niet voldaan is
aan de voorwaarde van ouderdom of het privé gebruik van de woning.> Standaardverklaring op factuur:

   
   BTW-Tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur,
   wordt de klant geacht te erkennen dat;

   1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een klalenderjaar
       dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

   2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en,

   3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

   Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-Tarief van 21% van toepassing zijn
   en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting,
   interesten en geldboeten.

   Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid,
   behoudens samenspanning tussen partijen.