CONTACTEER ONS

    Boekhoudkantoor Peel Ingel
    Warandestraat 14 - 8470 Gistel

    T    059  27 67 70
    M   info@peel.be

 

   OPENINGSUREN

    Iedere werkdag
    maandag t.e.m. vrijdag
    9u00 tot 17u00
    bij voorkeur op afspraak
    zaterdag & zondag gesloten

 

  WAAROM KIES JE VOOR ONS

    > vakkundig advies & begeleiding
    > zeer klantgericht
    > ruime ervaring
    > volledige dienstverlening
     
     

 
We bieden kwalitatieve diensten aan op maat van uw bedrijf.

Het aantal diensten of taken zijn verschillend naargelang u onderneemt onder vorm van eenpersoonszaak of vennootschap.

   EENPERSOONSZAAK

      BOEKHOUDING
    > Bijwerken van uw boekhouding, inboeken documenten.
    > Telling boeken - Dagontvangsten - andere.
    > Inboeken kredieten - loonstaten.
    > Bespreking beroepsmatig gebruik van investeringen & kosten.
    > Opmaken Investeringsfiches - Afschrijvingstabel.

      BTW
    > Opmaken & indienen van periodieke BTW-Aangiften.
    > Jaarlijkse BTW-Listing.
    > Jaarlijkse herziening BTW beroepsgebruik auto (Km-stand).

   
  WINST & BELASTING
    > Opmaken van winstberekening & prognoses.
    > Aangifte Personenbelasting & berekening.
    > Fiscale optimalisatie & advies.

      EINDEJAAR
    > Opmaak Fiches (281.50) commissies & erelonen.
    > Afsluiting & overdracht boekjaar.

      OPVOLGING RESULTAAT & BELASTING
    > Eerste raming voorafbetalingen & sociale bijdragen.
    > Prognose resultaat & VA 4 belasting.
    > Winstmarge & evolutie bedrijfsresultaten.

   WERKNEMERS
    > Invullen belastingaangifte & berekening (vast Tarief).

   VENNOOTSCHAP

      BOEKHOUDING
    > Bijwerken van uw boekhouding, inboeken documenten.
    > Inboeken kredieten - loonstaten.
    > Opmaken Investeringsfiches - Afschrijvingstabel.
    > Diverse afpuntingen / nazicht.
    > Berekening bezoldigingen bedrijfsleiders (Aangifte BV).
    > Berekening voordelen alle aard (bijv. VAA gebruik auto).
    > Opstellen huurcontracten bedrijfsleiders & jaarlijkse opvolging.

      BTW
    > Opmaken & indienen van periodieke BTW-Aangiften.
    > Jaarlijkse BTW-Listing.

      WINST & BELASTING
    > Opmaken Resultaat- Winstberekening.
    > Opstellen eindbalans, Jaarrekening & neerlegging NBB.
    > Opmaak & publicatie van diverse verslagen Algemene Vergadering.
    > Aangifte Personenbelasting & berekening.
    > Aangifte Vennootschapsbelasting & berekening.
    > Aangifte RV voor ontvangen intresten en/of dividenden.
    > Fiscale optimalisatie & advies.

      EINDEJAAR
    > Opmaak Fiches (281.50) commissies & erelonen.
    > Opmaak Loonfiches (281.20) bedrijfsleiders.
    > Boekhoudkundige audit en/of jaarafsluiting - overdracht.

      OPVOLGING RESULTAAT & BELASTING
    > Raming Vennootschapsbelasting.
    > Winstmarge & evolutie bedrijfsresultaten.

   ONZE ADVIEZEN

      STARTERS
    > Opstart & begeleiding - Eenpersoonzaak of Vennootschap.
    > Hoofdberoep of Bijberoep.
    > Opmaken financieel plan bij oprichting vennootschap.
    > Bezoldigingen bedrijfsleiders en/of andere mogelijke vergoedingen.
    > Advies inzake opstellen facturen - gebruik software.

   ONZE ADVIEZEN

      ACTIEVE ONDERNEMINGEN
    > Periodiek overzicht opbrengsten - kosten.
    > Tussentijdse resultaten & jaarprognoses te verwachten winst - belasting.
    > Raming belasting & sociale bijdragen.
    > Voorstellen toewijzing resultaat & winstverdeling.
    > Investeringsanalyses & impact op balans - resultaat.
    > Opmaken financieel plan & rapportering bankier bij aanvraag kredieten.