We bieden kwalitatieve diensten aan op maat van uw bedrijf

We leveren degelijk werk,
houden je boekhouding bij,
geven je fiscaal advies
en staan naast je als ondernemer
met pasklare antwoorden op al uw vragen.

 

Het aantal diensten of taken zijn verschillend naargelang u onderneemt onder vorm van eenpersoonszaak of vennootschap.

   EENPERSOONSZAAK

      BOEKHOUDING
    > Bijwerken van uw boekhouding, inboeken documenten.
    > Telling boeken - Dagontvangsten - andere.
    > Inboeken kredieten - loonstaten.
    > Bespreking beroepsmatig gebruik van investeringen & kosten.
    > Opmaken Investeringsfiches - Afschrijvingstabel.

      BTW
    > Opmaken & indienen van periodieke BTW-Aangiften.
    > Jaarlijkse BTW-Listing.
    > Jaarlijkse herziening BTW beroepsgebruik auto (Km-stand).

   
  WINST & BELASTING
    > Opmaken van winstberekening & prognoses.
    > Aangifte Personenbelasting & berekening.
    > Fiscale optimalisatie & advies.

      EINDEJAAR
    > Opmaak Fiches (281.50) commissies & erelonen.
    > Afsluiting & overdracht boekjaar.

      OPVOLGING RESULTAAT & BELASTING
    > Eerste raming voorafbetalingen & sociale bijdragen.
    > Prognose resultaat & VA 4 belasting.
    > Winstmarge & evolutie bedrijfsresultaten.

   WERKNEMERS
    > Invullen belastingaangifte & berekening (vast Tarief).

   VENNOOTSCHAP

      BOEKHOUDING
    > Bijwerken van uw boekhouding, inboeken documenten.
    > Inboeken kredieten - loonstaten.
    > Opmaken Investeringsfiches - Afschrijvingstabel.
    > Diverse afpuntingen / nazicht.
    > Berekening bezoldigingen bedrijfsleiders (Aangifte BV).
    > Berekening voordelen alle aard (bijv. VAA gebruik auto).
    > Opstellen huurcontracten bedrijfsleiders & jaarlijkse opvolging.

      BTW
    > Opmaken & indienen van periodieke BTW-Aangiften.
    > Jaarlijkse BTW-Listing.

      WINST & BELASTING
    > Opmaken Resultaat- Winstberekening.
    > Opstellen eindbalans, Jaarrekening & neerlegging NBB.
    > Opmaak & publicatie van diverse verslagen Algemene Vergadering.
    > Aangifte Personenbelasting & berekening.
    > Aangifte Vennootschapsbelasting & berekening.
    > Aangifte RV voor ontvangen intresten en/of dividenden.
    > Fiscale optimalisatie & advies.

      EINDEJAAR
    > Opmaak Fiches (281.50) commissies & erelonen.
    > Opmaak Loonfiches (281.20) bedrijfsleiders.
    > Boekhoudkundige audit en/of jaarafsluiting - overdracht.

      OPVOLGING RESULTAAT & BELASTING
    > Raming Vennootschapsbelasting.
    > Winstmarge & evolutie bedrijfsresultaten.

   ONZE ADVIEZEN

      STARTERS
    > Opstart & begeleiding - Eenpersoonzaak of Vennootschap.
    > Hoofdberoep of Bijberoep.
    > Opmaken financieel plan bij oprichting vennootschap.
    > Bezoldigingen bedrijfsleiders en/of andere mogelijke vergoedingen.
    > Advies inzake opstellen facturen - gebruik software.

   ONZE ADVIEZEN

      ACTIEVE ONDERNEMINGEN
    > Periodiek overzicht opbrengsten - kosten.
    > Tussentijdse resultaten & jaarprognoses te verwachten winst - belasting.
    > Raming belasting & sociale bijdragen.
    > Voorstellen toewijzing resultaat & winstverdeling.
    > Investeringsanalyses & impact op balans - resultaat.
    > Opmaken financieel plan & rapportering bankier bij aanvraag kredieten.